دانلود اهنگ نیسگیلیم کدریم قاطار قاطاردی ریمیکس

دانلود اهنگ نیسگیلیم کدریم قاطار قاطاردی با صدای زن

دانلود اهنگ گور سنی بو قاطار هارا آپاردی

اهنگ نیسگیلیم کدریم قاطار قاطاردی با صدای مرد

نیسگیلیم کدریم قاطار قاطاردی با صدای بچه

نیسگیلیم کدریم قاطار قاطاردی گور سنی بو قاطار هارا آپاردی

گور سنی بو قاطار هارا آپاردی ریمیکس

اهنگ نیسگیلین کدرین قطار قطار


متن آهنگ نیسگیلیم کدریم قاطار قاطاردی

چول بالانیب سینم کدره غمه

چول بالانیب سینم کدره غمه

المین اوبالی مارالی تبریز

اللری قولوندا ماتم بلینده

یارالی یارالی یارالی تبریزیم

الیری قولوندا ماتم بلینده

یارالی یارالی یارالی تبریز

نیسگیلیم کدریم قاطار قاطاردی

آهنگ نیسگیلیم کدریم قاطار قاطاردی ریمیکس

گورسنیب بو قاطار هارایا اپاردی

دمیرم کدیرم غمیم قوتاردی

قارداشی قارداشدان آرالی تبریز

دمیرم کدیرم غمیم قوتاردی

قارداشی قارداشدان آرالی تبریز

تمامی حقوق مادی و معنوی برای موزیک گوگل محفوظ می‌باشد.