دانلود آهنگ خارجی این د مورنینگ جنیفر لوپز

دانلود آهنگ جدید In The Morning از جنیفر لوپز

دانلود اهنگ خارجی جنیفر لوپز این د مورنینگ

دانلود اهنگ خارجی Jennifer Lope -In The Morning

دانلود اهنگ خارجی بد گای بیلی ایلیش


متن و ترجمه اهنگ خارجی این د مورنینگ جنیفر لوپز

If you love me

اگه منو دوست داری

Say it in the morning

اینو صبح ها هم بهم بگو

Not just in the evening

نه فقط بعدظهرا

Only when you want my body

(که) منو فقط بخاطر بدنم (جسمم) میخوای

Want my body

بدنمو میخوای

Sweet little white lies

دروغای مصلحتی کوچولو و شیرین

Your sweet little white lies

دروغای مصلحتی کوچولو و شیرینِ تو

Leave a bad taste in my mouth

مزه دهن منو تلخ میکنن

Your taste in my mouth (Come on)

مزه تو توی دهن من

Queen in the night time

شب که میشه ملکه ام

Black dress with white wine

لباس مشکی و شراب سفید

Mess it up, watch it fall down

خرابش کن ، سقوطش رو تماشا کن

When you watch it fall down

وقتی داری سقوطشو میبینی

You tell I’m a real one, I’m the right one

میگی که من واقعی هستم ، من اونی هستم مناسبته

But only when you’re on one

اما فقط وقتی (اینا رو میگی) که باهام رابطه داری

You tell me that you need me, wanna see me

دانلود اهنگ جدید این د مورنینگ جنیفر لوپز

بهم میگی که بهت نیاز دارم ، میخوای منو ببینی

But only when you want some, want some

اما فقط وقتی (اینا رو میگی) که چیزی بخوای ، چیزی بخوای

Yeah, if you love mе

اگه منو دوست داری

Say it in the morning

اینو صبح ها هم بهم بگو

Not just in the evеning

نه فقط بعدظهرا

Only when you want my body

(که) منو فقط بخاطر بدنم میخوای

Want my body

بدنمو میخوای

Baby, love me like you mean it

عزیزم ، منو واقعا دوست داشته باش

دانلود اهنگ خارجی جنیفر لوپز این د مورنینگ

Not just in the evening

نه فقط بعدظهرا

Only when you want my body

(که) منو فقط بخاطر بدنم میخوای

Want my body

بدنمو میخوای

Na na na, na na na, ey (x2)

Hands cover my neck

با دستات گردنمو گرفتی

Hold tight because you’re obsessed

محکم نگهش داشتی چون تو فکرت یه چیزی

تمامی حقوق مادی و معنوی برای موزیک گوگل محفوظ می‌باشد.